Vương Quốc Anh phóng thành công vệ tinh thời tiết JPSS1

Vệ tinh JPSS1 đã được phóng vào quỹ đạo ngày 18/11 vừa qua tại Căn cứ không quân Vandenberg, California. Vệ tinh này sẽ cung cấp các dữ liệu quan sát được gửi về gần như…