FIMO tổ chức Hội thảo ứng dụng máy bay không người lái trong việc giám sát thảm họa, thiên tai

Trong 4 ngày vừa qua, từ ngày 28/11/2017 - 1/12/2017, Trung tâm tích hợp liên ngành giám sát hiện trường - Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN đã tổ chức thành công hội thảo ứng dụng máy bay không người…

Chúc mừng 5 học viên cao học tại FIMO đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ thành công

Vào ngày 01/12/2017 và 02/12/2017, tại trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Năm nay, trung tâm FIMO đã có 5 Học viên cao học bảo vệ Thạc…

FIMO tham dự và trình bày tại hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017

Ngày 02/12/2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2017 với chủ đề “An ninh nguồn nước và Biến đổi khí hậu”. Hội thảo được…