Thử nghiệm của JAXA với vệ tinh mới quỹ đạo trái đất siêu thấp

JAXA và Mitsubishi Heavy Industries đã phóng thành công hai vệ tinh quan sát trái đất mới vào những ngày trước lễ Giáng sinh: Tàu vũ trụ Khí tượng Đánh giá Sự thay đổi Toàn cầu (GCOM-C), có định…