Mô hình hóa đường dây điện 3D để chuẩn bị cho các cơn bão mùa đông

Southern Electricity Networks làm việc với NM Group để giải quyết cá vấn đề đang tồn tại với mạng lưới điện cao thế ngoài trời ở Scotland. Trong dự án hợp tác này SSEN sử dụng công nghệ…