[Vui] Địa lý ngọt ngào

Phòng thiết kế RONG tại Thượng Hải đã phát triển một dòng sản phẩm chocolate thử nghiệm cho thương hiệu chocolate AMENO. Các thanh chocolate có thiết kế hình học để gợi lên mô hình một số…