Thực địa thu thập dữ liệu lớp phủ tại khu vực thủ đô Vientiane, Lào

Từ ngày 25/02 - 07/03, thành viên FIMO đã có chuyến thực địa tại khu vực thủ đô Vientiane, Lào. Tham dự chuyến thực địa có đại diện từ Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Tài chính - Quốc hội Lào,…