Pix4D công bố Pix4Dfields, một sản phẩm lập bản đồ không gian dành cho nông nghiệp

Được trang bị một quy trình xử lý nhanh, mới cung cấp kết quả chính xác và tức thời cùng với một giao diện dễ sử dụng với các công cụ phù hợp với các quy trình công việc trong nông…