Cityzenith ra mắt phần mềm Smart World Pro dành cho các kiến trúc sư và chủ sở hữu bất động sản

Cityzenith đã công bố sự ra mắt của nền tảng dữ liệu Smart World Pro 3D, một phiên bản hiệu suất cao mới của Smart World, nền tảng hàng đầu cho các công ty kiến trúc và chủ sở hữu bất…