Tăng nguồn tài trợ cho dự án sử dụng LiDAR thu thập dữ liệu ở một quận ở New ZeaLand

Hội đồng quận Gisborne sẽ được tài trợ 1 triệu đô la cho việc sử dụng LIDAR để thu thập dữ liệu trên toàn quận, đây là dự án sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và cơ sở hạ tầng…

Phương pháp vệ tinh mới cho phép ước tính đại dương từ không gian

Các nhà nghiên cứu khoa học đại dương đến từ phòng thí nghiệm Bigelow đã phát triển một phương pháp thống kê để định lượng các phép đo đại dương quan trọng từ dữ…