Chính phủ Hoa Kỳ xem xét thu phí đối với dữ liệu quan sát Trái đất phổ biến

Chính phủ Mỹ đang cân nhắc xem liệu có tính phí truy cập vào hai nguồn hình ảnh viễn thám được sử dụng rộng rãi hiện nay là ảnh Landsat do USGS (US Geological Survey) điều hành và một chương…

Israel Aerospace Industries phát triển các phương tiện tự trị

Israel: Israel Aerospace Industries (IAI) đang phát triển các sản phẩm mới có thể cách mạng hóa ngành khai thác mỏ và đá. Nhà máy robot của IAI đã phát triển công nghệ sử dụng thiết bị tự…

Sự kiện phóng vệ tinh Sentinel 1-B - hoàn thiện cặp vệ tinh radar Sentinel 1

Vệ tinh Sentinel-1 thứ hai - Sentinel-1B - đã được phóng ngày 26/4 để cung cấp thêm 'tầm nhìn bằng radar - radar vision' cho chương trình Copernicus về môi trường của châu Âu. Sentinel-1B được phóng…