TCarta cung cấp các mô hình bề mặt đất và mặt biển có nguồn gốc từ vệ tinh để hỗ trợ việc phục hồi sau thảm họa Caribbean

TCarta, nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm không gian địa lý biển, đã cung cấp các mô hình bề mặt trước và sau thiên tai cho các đảo Caribean để phục vụ các nỗ lực phục hồi sau cơn bão…

Google công bố cung cấp GPU Nvidia Tesla V100 trên Google Cloud Platform

Ngày 30/4/2018, Google đã công bố cung cấp GPU Nvidia Tesla V100 trên phiên bản thử nghiệm của Google Cloud Platform (GCP). Dịch vụ này có thể triển khai các ứng dụng được đóng gói với Compute Engine…