EarthSense phát hành MappAir bản đồ ô nhiễm phạm vi quốc gia bao gồm cả bản đồ PM2.5

MappAir - bản đồ phân tích ô nhiễm không khí đầu tiên trên toàn quốc - đã được cập nhật để bao gồm PM2.5 các hạt khí quyển nhỏ có thể xâm nhập vào phổi gây ra các vấn đề sức khỏe…