Ứng dụng IoT trong giảm thiểu nạn trộm cắp hàng hóa ở Brazil

Với hệ thống Brazil-ID hoạt động, Trung tâm nghiên cứu Wernher von Braun dự kiến sẽ tạo ra một số dịch vụ dựa trên cùng một cơ sở hạ tầng được sử dụng cho một số ứng dụng hải quan. Ngày…

Nghiên cứu sinh Kazuki Hao, Đại học Kyoto - Nhật Bản đến thực tập tại FIMO

Tiếp nối chương trình hợp tác khoa học giữa FIMO và các nhà nghiên cứu ở Đại học Kyoto, Nhật bản, ngày 23/04/2018, nghiên cứu sinh Kazuki Hao đã bắt đầu kỳ thực tập 8 tháng tại FIMO. Kazuki…