Trung Quốc vừa mới phóng vệ tinh để giám sát ô nhiễm không khí

Trung Quốc đã phóng vệ tinh ảnh viễn thám siêu phổ Gaofen-5, là một phần của dự án quốc gia về giám sát mặt đất độ phân giải cao. Tên lửa Long March 4C đã được phóng đem theo vệ tinh…