NASA ra mắt bộ công cụ trực tuyến để thúc đẩy thương mại sử dụng dữ liệu vệ tinh

Chính sách của NASA về dữ liệu viễn thám là mở và miễn phí, đã mang lại lợi ích cho cộng đồng khoa học, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận khác, nhưng nó có tiềm năng thương…

Ảnh vệ tinh Sentinel-2A chụp được tảng băng trôi gần Greenland

Pháp: Một hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao được vệ tinh Sentinel-2A chụp vào ngày 9 tháng 7 năm 2018 cho thấy một tảng băng khổng lồ nguy hiểm đang trôi gần làng Innaarsuit trên bờ biển…

Laser Scan giải quyết các vấn đề về đường ống trên các tòa nhà

Rodney Roebuck, Giám đốc điều hành của Roebuck Contracting, đã hoạt động trong suốt 27 năm và bắt đầu hoạt động trong ngành công nghiệp HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) và đường ống.…