Airbus Defence and Space mở cuộc thi về tìm kiếm tàu trong ảnh vệ tinh

Airbus rất vui mừng thách thức các Kagglers trong việc xây dựng một mô hình phát hiện tất cả các tàu trong ảnh vệ tinh nhanh nhất có thể. Bạn có thể tìm thấy chúng ngay cả trong điều kiện thời…

Microsoft giới thiệu Azure Sphere: Hệ thống tăng cường bảo mật cho các thiết bị IoT của bạn

Đó là một hệ thống toàn diện nhằm bảo vệ một số thiết bị IoT dễ bị tấn công nhất. Các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo rằng trong những năm sắp tới các thiết bị nhà thông minh của…

ESRI giới thiệu một bản cập nhật cho ArcGIS Living Atlas

Từ ngày 9 -13 tháng 7 năm 2018, Hội nghị người dùng Esri thường niên lần thứ 33 đã được tổ chức  tại San Diego, California. Trong hội nghị này, ESRI đã giới thiệu một bản cập nhật cho ArcGIS…