Carbon monoxide từ cháy rừng California di chuyển về phía đông

California đang bị ảnh hưởng bởi cháy rừng lớn, và những ảnh hưởng đến chất lượng không khí từ những đám cháy này có thể mở rộng vượt xa biên giới của bang. Ngoài tro và khói, đám…

Hệ thống quản lý không lưu cho máy bay không người lái dựa trên AI và Blockchain

Máy bay không người lái đã và đang được sử dụng trong các trường hợp mà chuyến bay có người lái được coi là quá nguy hiểm. Đến năm 2020, ước tính có 7 triệu máy bay không người lái dự…

Bluesky chụp ảnh trên không độ phân giải siêu cao ở Dublin, Ireland

Công ty Bluesky Ireland đã chụp ảnh trên không độ phân giải siêu cao 12,5 cm đầu tiên của toàn bộ khu vực Greater Dublin, Ireland. Dữ liệu bao gồm hình ảnh bao phủ diện tích 1.850 km2, chi tiết các…