Liên hoan chia tay nghiên cứu viên Mẫn Đức Chức sang Nhật du học

Chiều tối ngày 31/08, Trung tâm FIMO đã tổ chức liên hoan chia tay anh Mẫn Đức Chức - nghiên cứu viên tại FIMO, lên đường sang Nhật du học. Buổi tiệc diễn ra tại nhà hàng Vườn Bia Brazil trong…