Topcon giới thiệu phần mềm MAGNET Inspect cho các ứng dụng cơ sở hạ tầng sử dụng UAV

Tập đoàn Topcon Positioning Group đã công bố một ứng dụng mới được thiết kế để giảm bớt việc xử lý dữ liệu UAV cho các ứng dụng kiểm tra cơ sở hạ tầng. Công cụ này được thiết…

Các nhà khoa học lập bản đồ lỗi kiến tạo ngoài Alaska

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã hoàn thành bản đồ độ phân giải cao, toàn diện đầu tiên về một trong những lỗi kiến ​​tạo dưới nước di chuyển nhanh nhất trên thế giới, nằm ở đông nam…