Nồng độ ô nhiễm thấp liệu có an toàn hay không?

Một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Queen Mary ở London đã tìm thấy mối tương quan giữa phơi nhiễm kéo dài với ô nhiễm ở mức độ thấp và những thay đổi trong cấu trúc của tim.…