Châu Âu quan sát các vệ tinh cỡ nhỏ giám sát CO2 để theo dõi lượng khí thải toàn cầu

Thông tin thu được từ các vệ tinh cỡ nhỏ này có thể giúp Liên minh châu Âu (Europe Union) xác định xem các quốc gia có đáp ứng các cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính hay không. Dữ…

Mũ bảo hiểm thực tại trộn được sử dụng trong xây dựng ở Hà Lan

Công ty xây dựng và kỹ thuật Hà Lan Dura Vermeer đã phát triển mũ bảo hiểm thực tại trộn khai thác công nghệ theo dõi chuyển động được sử dụng trong  việc sản xuất phim hoạt hình Hollywood…