Entries by Luu Viet Hung

Phân tích vị trí – tại sao các doanh nghiệp cần nó?

Kinh doanh tồn tại tại một thời điểm và địa điểm cụ thể. Nó có thể là đối tượng như nguyên liệu, sản phẩm, cơ sở vật chất, con người như nhân viên, đại lý, khách hàng hoặc các sự kiện như giao hàng, mua hàng, chạy sản xuất. Bằng cách hiểu cách các yếu […]

FlyJacket cho phép bạn điều khiển Drone với cử chỉ cơ thể

Phải mất rất nhiều thời gian thực hành để có thể bay một chiếc drone với sự tự tin nhất định. Cho dù đó là máy bay không người lái dạng quad-drone hay fixed-wing , có rất nhiều thứ phức tạp xảy ra cùng một lúc, và hầu hết các hệ thống điều khiển đều […]