Entries by Luu Viet Hung

Hội thảo khởi động dự án SIP9

Sáng ngày 19/1/2017, FIMO tổ chức hội thảo triển khai dự án SIP9 – Giám sát tàu thuyền và công trình trên biển sử dụng ảnh viễn thám đa nguồn trong khuôn khổ chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ (KHCNVT) giai đoạn 2016-2020. Tham gia hội thảo, có sự tham gia của Ban […]