Entries by Phuong Hoang Xuan

LiDAR được sử dụng để xây dựng bản đồ hệ thống đường cao tốc của người Maya

Mới đây với sự trợ giúp LiDAR nhóm nghiên cứu Mirador Basin Project đã phát hiện ra hệ thống đường cao tốc ở rừng mưa Guatemala. Dự án lưu vực sông Mirador sử dụng một hệ thống LiDAR có khả năng lập bản đồ 560.000 điểm/giây để cung cấp một bản đồ địa hình chính xác của một khu định […]