Entries by Thắng Lưu

Google phát hành “What-If Tool” để thăm dò các thay đổi dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến dự đoán của mô hình

Đào tạo các mô hình học máy lâu đã là quá trình tốn nhiều thời gian. Vừa qua (11/9/2018) Google đã phát hành “What-If Tool” để thăm dò các thay đổi dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến dự đoán của mô hình. Xây dựng hệ thống học tập máy hiệu quả (ML) có nghĩa là hỏi rất nhiều […]

Nỗ lực lập bản đồ dưới lòng đất

Hiện nay, các công trình dưới lòng đất ngày đang phát triển nhanh chóng và trở thành một hệ thống ngầm khổng lồ dưới lòng đất. Ở hầu hết các thành phố lớn, giống như bạn không thể mong đợi máy bay thương mại ngừng bay qua nhà bạn, bạn cũng không thể ngăn các công trình […]

Không quân Hoa Kỳ tuyên bố vệ tinh Lockheed Martin GPS III thứ hai đã sẵn sàng đưa vào khai thác

GPS III Space Vehicle 02 (GPS III SV02) là vệ tinh GPS III thứ 2 được chế tạo bởi Lockheed Martin chuẩn bị được đưa vào khai thác. Không quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng vệ tinh GPS III SV02 đã hoàn thành, kiểm tra đầy đủ và sẵn sàng để khởi chạy. GPS III SV02 sẽ mang lại khả […]

Công bố thuật toán học sâu mới giúp giải quyết khối Rubik lập phương

Khối Rubik lập phương được phát minh bởi nhà điêu khắc và kiến ​​trúc sư người Hungary Erno Rubik nằm 1974.  Nhóm các nhà nghiên cứu của UC Irvine đã phát triển thuật toán có khả năng giải khối Rubik mà không đến sự hỗ trợ của con người. Đây là một bước tiến của học sâu […]