Category: EVENTS

FIMO kick-off meeting 2017

9:00AM ngày 3/1/2017, FIMO có buổi họp kick-off 2017 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO....

FIMO tổng kết 2016

9h sáng Thứ bảy, 31/12/2017, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) đã tổ chức buổi tổng kết 2016...

Sinh nhật Chức MD

Ngày 21/12/2016 FIMO tổ chức sinh nhật lần thứ 24 cho Mẫn Đức Chức – Thành viên của FIMO Tác giả: Quách Mạnh Đạt

TS. William Salas

Ngày 16/12/2016 FIMO Gặp mặt TS. William Salas, Giám đốc công ty Applied GeeoSolutionsSallas tại Hà Nội