Category: EVENTS

FIMO Badminton Club

Được sự đồng ý của Công đoàn Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (Trung tâm), ngày 14/11 Câu lạc...

FIMO chào đón thành viên mới

Ngày 03/11/2016, FIMO chào đón thành viên mới Họ và tên: Quách Mạnh Đạt Ngày sinh: 20/08/1990 Vị trí công tác: Chuyên viên văn phòng Sở...

FIMOSOPHY Vol.3 No.10, 2016

Some activities of  FIMO on October: Weekly seminar for researchers, PhD students, Msc students and BSc students. Mr. Kris Lasko presented textbooks for FIMO Center....