Category: EVENTS

Họp về TORUS pha 2

24/6/2016 Đại diện FIMO gặp gỡ với  GS. Dominique Laffly, chủ nhiệm dự án TORUS, và đại diện Đại Học Kiến trúc TP. HCM tại...

Meeting: FIMO – CENMA

Ngày 21/06/2016 Cuộc gặp gỡ của FIMO và Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường (CENMA), Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội...

TORUS Workshop lần 2

Ngày 6-10/06/2016 FIMO tham dự Hội thảo TORUS lần thứ  2 được tổ chức tại thành phố Ferrara, Cộng hòa Ý với chủ đề: Computer...