Category: FIMOSOPHY

FIMOSOPHY tháng 10

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 10: Đoàn phóng viên đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình về...

FIMOSOPHY tháng 9

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 9: FIMO ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với Sở...

FIMOSOPHY tháng 8

Dưới đây là các sự kiện đã diễn ra trong tháng 8 tại Trung tâm FIMO: 1. Trung tâm FIMO ký kết thỏa thuận hợp...

FIMOSOPHY tháng 7

Dưới đây là các sự kiện đã diễn ra trong tháng 7 tại Trung tâm FIMO: 1. FIMO tham gia đoàn công tác tại Nhật Bản do...