GS. TS Nguyễn Thanh Thủy đã đại diện trung tâm tặng quà và chụp ảnh lưu niệm

GS. TS Nguyễn Thanh Thủy đã đại diện trung tâm tặng quà và chụp ảnh lưu niệm