Cán bộ Trung tâm FIMO hào hứng, vui vẻ trước giờ khởi hành

Cán bộ Trung tâm FIMO hào hứng, vui vẻ trước giờ khởi hành