Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 02 năm 2019, hội thảo lần thứ 1 trong khuôn khổ dự án MONTUS “MasterOnNewTechnologiesUsingServices”, tài trợ bởi quỹ EU Erasmus+, đã được tổ chức tại trường đại học Toulouse,  Pháp. FIMO đã tham dự hội thảo với tư cách thành viên của dự án. Bên cạnh đó có sự tham gia của các nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Toulouse II, Cộng hòa Pháp; Đại học Ferrara, Cộng hòa Itali; Đại học Bỉ, Vương Quốc Bỉ; Đại học Walailak và Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan; Đại học Nông Lâm, Việt Nam, Đại học Kiên trúc Hà Nôi, Đại học Đà Nẵ̃ng, Đại học Mỹ thuât Hoàng gia Campuchia, Viện công nghệ Campuchia.

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các hội thảo của dự án được diễn ra trong giai đoạn từ 2019-2021. Tại hội thảo, các thành viên đã giới thiệu về tổ chức, chương trình đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học thành viên và thảo luận các nội dung xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Một số hình ảnh của hội thảo:

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn giới thiệu về Trường ĐH Công nghệ và các chương trình đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh trình bày về Nghiên cứu giám sát CLKK sử dụng cảm biến giá rẻ tại Hà Nội

Các thành viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo