Từ ngày 21/1/2019-23/1/2019,  hội thảo “Ứng dụng máy bay không người lái trong giám sát thiên tai” đã được diễn ra tại Trung tâm Công nghệ và Máy tính Quốc gia Thái Lan.  Về phía  Nhật Bản: có sự tham gia của Đại Học Chubu (Chubu University), Viện Khoa Học và Công nghê Nhật Bản (JST). Viện nghiên cứu Quốc gia về khoa học và nghiên cứu Trái Đất (NIED). Đến từ Philippine: có sự tham gia của Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippine và Sở Khoa học, Công nghệ. Về phía Việt Nam: có sự tham dự của Trung tâm tích hợp liên ngành giám sát hiện trường, FIMO, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong hội thảo lần này, các bên tham gia trình bày báo cáo tiến độ nghiên cứu của mình trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.  Dưới đây là hình ảnh các đại diện tham gia hội thảo.

Hình ảnh các đại diện tham dự hội thảo lần này

Trong ngày thứ hai diễn ra hội thảo, các đại diện đến từ Trung tâm Công nghệ và Máy tính Quốc gia Thái Lan đã thực hiện thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái để giám sát cháy rừng tại vường quốc gia OOB Khan National Park. Dưới đây là hình ảnh trong buổi thử nghiệm máy bay không người lái ngày 22/01/2018.

Một số hình ảnh tại hội thảo: