Thị trưởng thành phố Sapporo tiếp và làm việc với đoàn

Thị trưởng thành phố Sapporo tiếp và làm việc với đoàn