Thăm ISHIKARI DATA CENTER, một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Nhật Bản

Thăm ISHIKARI DATA CENTER, một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Nhật Bản