GS. Christopher Justice, ĐH Maryland phát biểu khai mạc hội thảo. GS. Justice cũng là thành viên Hội đồng cố vấn quốc tế của FIMO

GS. Christopher Justice, ĐH Maryland phát biểu khai mạc hội thảo. GS. Justice cũng là thành viên Hội đồng cố vấn quốc tế của FIMO