Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo First INATE International Conference tại Đại học Quốc gia Australia

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo First INATE International Conference tại Đại học Quốc gia Australia