ThS. Phạm Văn Mạnh giới thiệu qui trình thu nhận ảnh từ vệ tinh thông qua hệ thống trạm thu ĐHCN

ThS. Phạm Văn Mạnh giới thiệu qui trình thu nhận ảnh từ vệ tinh thông qua hệ thống trạm thu ĐHCN