TS. Lê Thanh Hà báo cáo về Hệ thống quản lý cảnh báo cháy rừng FORIS

TS. Lê Thanh Hà báo cáo về Hệ thống quản lý cảnh báo cháy rừng FORIS