TS. Lê Thanh Hà giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin cháy rừng đang được thực hiện tại Trung tâm FIMO

TS. Lê Thanh Hà giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin cháy rừng đang được thực hiện tại Trung tâm FIMO