ogc

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 23 và 24/02/2017. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Một số nội dung và hình ảnh của hội thảo: http://fimo.edu.vn/events/ogc2017/ 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *