Nghiên cứu viên. Nguyễn Quốc Huy giới thiệu hệ thống cảnh báo cháy rừng – FORIST

Nghiên cứu viên. Nguyễn Quốc Huy giới thiệu hệ thống cảnh báo cháy rừng – FORIST