TS. Bùi Quang Hưng trao tặng GS. Tsuyoshi Yamamoto món quà thân mật của Trung tâm FIMO

TS. Bùi Quang Hưng trao tặng GS. Tsuyoshi Yamamoto món quà thân mật của Trung tâm FIMO