Trung tâm FIMO chụp ảnh kỷ niệm cùng GS. Tsuyoshi Yamamoto

Trung tâm FIMO chụp ảnh kỷ niệm cùng GS. Tsuyoshi Yamamoto