TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh chụp ảnh với GS. TS. Jimmy Chou

TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh chụp ảnh với GS. TS. Jimmy Chou