GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy tặng món quà kỷ niệm tới GS. TS. Chuang-Chien Chiu

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy tặng món quà kỷ niệm tới GS. TS. Chuang-Chien Chiu