Đoàn chụp ảnh kỷ niệm ở trước Đại học Quốc Gia Trung Ương, Đài Loan

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm ở trước Đại học Quốc Gia Trung Ương, Đài Loan