FIMO Badminton Club

Được sự đồng ý của Công đoàn Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (Trung tâm), ngày 14/11 Câu lạc...