FIMOSOPHY tháng 7

Dưới đây là các sự kiện đã diễn ra trong tháng 7 tại Trung tâm FIMO: 1. FIMO tham gia đoàn công tác tại Nhật Bản do...