ProjectKit là một bộ công cụ quản lý dự án đa năng, giải quyết bài toán quản lý dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ứng dụng chính của ProjectKit được triển khai trên trang chủ http://projectkit.net, kết hợp với ứng dụng ProjectKit mobile cho nhiều nền tảng di động khác nhau gồm iOS, Android, BlackBerry 10.

ProjectKit-Introduce

– Cải thiện tiến độ:

Tiến độ thi công các dự án được cải thiện thông qua cơ chế lập kế hoạch, cập nhật kế hoạch, giám sát tiến độ, cập nhật phát sinh tức thời.

Việc lập kế hoạch được thực hiện chủ yếu trên ứng dụng web-based, theo phương pháp Gantt Chart hoàn toàn giống như Microsoft Project hoặc các phần mềm lập kế hoạch trên desktop phổ biến hiện nay. Việc cập nhật kế hoạch, báo cáo và giám sát tiến độ, cập nhật và giải quyết phát sinh chủ yếu được thực hiện thông qua ứng dụng di động.

Lập kế hoạch với Gantt Chart

Lập kế hoạch với chức năng gantt chart trên browser

– Tối ưu nguồn lực:

Chức năng quản lý nguồn lực của ProjectKit cho phép tối ưu nguồn lực: nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính.
Điểm mấu chốt của giải pháp là công cụ mobile giúp giám sát kế hoạch và thực tiễn sử dụng nguồn lực của dự án.

– Thông tin trong suốt:

Một trong những vấn đề lớn nhất của các dự án triển khai thất bại, là thông tin từ người thừa hành đến các cấp quản lý cũng như thông tin giữa các thành viên tham gia vào dự án thiếu thông suốt, do thiếu công cụ để trao đổi thông tin một cách hiệu quả.

Chức năng Project Network của ProjectKit cho phép mỗi công ty trở thành một mạng xã hội công việc, tức là một mạng lưới giao tiếp con người với nhau nhưng có chủ đề chính là công việc của công ty. Khả năng giao tiếp công việc mọi nơi mọi lúc không chỉ giúp thông tin dự án được trong suốt, mà còn tạo sự gắn kết giữa con người với nhau, đóng góp vào sự hình thành văn hóa doanh nghiệp.

Tiến độ thực hiện Project trên ProjectKit mobile

Thông tin project được tính toán và cập nhật theo các task trên ProjectKit Mobile

– Báo cáo linh hoạt:

ProjectKit hỗ trợ việc xuất báo cáo linh hoạt và nhanh chóng. Thư viện mẫu báo cáo được cập nhật liên tục theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp và theo các biểu mẫu quy định chung của nhà nước.

Với các phần mềm sử dụng công nghệ cài đặt kiểu cũ, thư viện các biểu mẫu báo cáo không thể tự cập nhật, do đó có thể xảy ra hiện tượng sử dụng các mẫu báo cáo cũ, sai lệch so với điều chỉnh của nhà nước hoặc doanh nghiệp. Với ProjectKit, các văn bản chuẩn ở mức luật định sẽ được tự động cập nhật từ máy chủ của hệ thống.

– Quản lý nhẹ nhàng

Với hệ thống biểu đồ sinh động, trực quan, người quản lý có thể dễ dàng đọc hiểu được tình trạng sức khỏe của dự án. ProjectKit giống như một thư ký thông minh, giúp cán bộ quản lý nắm bắt tình hình, phân tích và ra những quyết định nhanh chóng, chính xác.

 

 

Hệ thống ProjectKit được chia thành 6 module:

ProjectKit-Module

– Dashboard
Bảng tin báo cáo tổng hợp về dự án và nhóm dự án. Dành cho Ban quản lý, Ban lãnh đạo của tổ chức hoặc người Quản trị dự án.

– Plan Management
Lập và quản lý kế hoạch theo phương pháp Gantt Chart. Giám sát và cập nhật tiến độ.

– Issue Management
Quản lý các vấn đề phát sinh.

– Resource Management
Quản lý nguồn lực dự án.

– Project Network
Mạng xã hội công việc.

– Mobile Application
Ứng dụng di động, là phiên bản rút gọn của cả 5 module bên trên dành riêng cho di động.