Với tầm nhìn xây dựng Viện Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường – FIMO trở thành môi trường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu trong lĩnh vực khoa học quản lý dự án. Viện đã hợp tác với Công ty ProjectKit theo mô hình “Viện – Doanh nghiệp”, giúp đẩy mạnh triển khai, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm về quản lý dự án giúp nâng cao chất lượng quản lý, sản xuất của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Các hướng nghiên cứu hiện tại đang được triển khai:

 • RESTx – Mở rộng kiến trúc RESTful.
 • Ứng dụng công nghệ Functional Programming – Scala trong lập trình máy chủ.
 • Lập trình Cross-platform

Những hướng nghiên cứu mũi nhọn sẽ được triển khai trong năm 2016 bao gồm:

 • Nghiên cứu liên ngành giữa khoa học quản lý dự án và công nghệ thông tin,  áp dụng trong việc nâng cao chất lượng quản lý, sản xuất của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Micro Architecture.
 • Ứng dụng Machine Learning trong mạng xã hội doanh nghiệp.

Những bạn học viên và sinh viên đang theo học các chuyên ngành về hệ thống thông tin, kĩ thuật phần mềm hoặc quan tâm đến lĩnh vực khoa học quản lý dự án có thể tham gia theo các hình thức:

 • Về ngắn hạn có các khóa học về công nghệ mới:
  • Phát triển phần mềm: Design Patterns, Scala, RESTful, HTML5.
  • Kiểm thử: Unit Test, Integration Test.
  • Kỹ năng về quản lý dự án.
 • Dài hạn:
  • Nghiên cứu khoa học, khóa luận và luận văn.
  • Tham gia ProjectKit Lab.

Đối với các bạn học viên, sinh viên tham gia làm đề tài luận văn, khóa luận có thể tham khảo một số đề tài như:

 • Xây dựng ứng dụng quản lý dự án phần mềm dựa trên phương pháp Agile
 • Ứng dụng chuẩn quản lý PMBOK vào các doanh nghiệp KHCN
 • Thiết kế hệ thống quản lý dự án cho các doanh nghiệp công nghệ của vN theo chuẩn PMBOK
 • Ứng dụng khai phá dữ liệu trong mạng xã hội doanh nghiệp

Với những bạn trực tiếp tham gia vào dự án của công ty ProjectKit, sẽ được hỗ trợ một phần tài chính, tham gia làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Đội ngũ cán bộ hướng dẫn NCKH:

 • TS. Bùi Quang Hưng (Viện trưởng)
 • Anh Bùi Sỹ Nguyên (CEO công ty ProjectKit)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 408-518, nhà E3, trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN