Hướng dẫn sử dụng các máy in ở trung tâm FIMO:

Quy trình, hướng dẫn thanh toán tài chính của FIMO :

FIMO mailing list

FIMO nework contact information

Quy định về quy trình và thủ tục thanh toán tài chính

Hồ sơ xin thị thực:

Quy trình làm đơn xin đi công tác nước ngoài

Quy trình giải ngân đề tài

Quy trình tổ chức hội thảo

Quy trình đón tiếp thành viên mới

UET contact list